Lassi Malvikko
Sihteeri
Karita Ihto
Varapuheenjohtaja
Heta Heinonen
Puheenjohtaja
Tuomas Kulmala
Lind